Banjaluka: Okrugli sto "Јedinstvo srpskog naroda - osnova opstanka" (VIDEO)

U Banjaluci je održan okrugli sto "Јedinstvo srpskog naroda - osnova opstanka", čiji je cilj da se ukaže na savremene izazove s kojima se suočava srpski narod, posebno u BiH.


Organizatori skupa, predstavnici Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva, navode da ti izazovi utiču na očuvanje srpske kulture, jezika, pisma i ukupnih društveno-političkih potreba i prava na organizovanje, u skladu sa svim demokratskim principima, koji su obezbijeđeni i drugim narodima.