top of page

Izgubljena kesa s novcem u Banjoj Luci, nagrada nalazaču

Na Petrićevcu je izgubljena crna kesa sa novcem, pošteni nalazač biće počašćen.Novac u kesi bio je u evrima.

bottom of page