top of page

Banjalučki Centar za socijalni rad: Izloženi smo ataku na našu ustanovu

Poslednjih dana smo izloženi svojevrsnom ataku na našu ustanovu putem društvenih mreža i putem medija, a povodom smrti dvoje lica, odnosno majke i sina koji su preminuli u banjalučkom naselju Rosulje, objavili su iz Centra na svom Fejsbuk profilu.Kako kažu, netačni su navodi da je ovaj Centar uskratio prava iz socijalne zaštite navedenim licima.


"Naime, Ž.B. je bio korisnik prava iz socijalne zaštite, ali ne kao 'dijete sa posebnim potrebama', kako se spekulisalo u medijima, već kao odraslo lice starosti gotovo pedeset godina, što znači, da isti nikada nije kategorisan kao 'dijete sa posebnim potrebama'. S tim u vezi netačan je i navod da se istom nije obezbjeđivalo neko od prava iz socijalne zaštite ili da mu je ranije priznato pravo ukinuto. Dakle, imenovanom su navedena prava priznata 2017. godine i po osnovu istih, sredstva su isplaćivana na mjesečnom nivou, sve do smrti. S toga se ne može govoriti da je došlo do uskraćivanja prava iz oblasti socijalne zaštite. Od strane preminulih nikada nije uložena žalba na rad ove ustanove. Majka imenovanog bila je korisnik starosne penzije, koju je stekla radeći u jednoj uglednoj banjalučkoj firmi“, stoji u saopštenju.


U objavi iz Centra za socijalni rad napominju da Centar godišnje primi preko 17.000 različitih zahtjeva, te da po istima rade u skladu sa stepenom hitnosti, a veoma često dosta zahtjeva bude za hitnu reakciju.


"Pri tom moramo napomenuti, da u svakom trenutku ovaj Centar ima preko 7.000 aktivnih korisnika različitih prava iz oblasti socijalne zaštite. Posebno napominjemo da ovaj Centar nije bio informisan o trenutnoj porodičnoj situaciji navedenih lica, niti posredno, niti neposredno od strane šire društvene zajednice, jer da smo imali bilo kakvu informaciju na istu bi reagovali hitno i neodložno, kao što to inače i činimo“, naveli su iz Centra.


Nepravedno je, navode u objavi, uvijek tražiti krivca u sistemu socijalne zaštite, bilo da se radi o licima koji su korisnici ili licima koji nisu korisnici usluga prava iz oblasti socijalne zaštite.


"Svakodnevno se suočavamo sa teškim životnim pričama i nedaćama naših građana, te na iste odgovaramo u saradnji sa drugim sistemima podrške i u saradnji sa drugim institucijama sistema. U vrijeme otuđenja ljudi, i u okviru porodice i u okviru šire društvene zajednice, neophodno je raditi na osveštenju naših građana, da u svakom momentu ovom Centru mogu prijaviti, posredno ili neposredno, lično ili telefonskim putem, anonimno, ukoliko imaju saznanja da se neko u njihovom okruženju nalazi u stanju potreba za pomoći i podrškom. Ovaj Centar će uraditi sve što je u našoj nadležnosti, te alarmirati sve druge sisteme podrške u skladu sa potrebama građana. Ovim putem apelujemo na sve pojedince koji svojim djelovanjem kreiraju javno mnijenje, da se prilikom iznošenja svojih stavova suzdrže od iznošenja neprovjerenih informacija kako bi ubuduće objektivnim informisanjem javnost bila upoznata sa istinitim i provjerenim činjenicama vezanim za rad ovog Centra“, zaključili su u objavi.

Comments


bottom of page