top of page

,,Autoputevi Republike Srpske” za lokalne puteve izdvojili 8 miliona evra

Javno preduzeće ,,Autoputevi RS” izdvojilo je oko osam miliona evra za izgradnju lokalnih puteva u neposrednoj blizini auto-puta Banjaluka – Doboj.

Mnogi ne znaju, ali ovo javno preduzeće kroz svoje realizovane i tekuće projekte finansira izgradnju, rehabilitaciju ili sanaciju lokalnih puteva.


Izgradnja lokalnih puteva se radi na mjestima gdje su se postojeći lokalni putevi ukrštali sa trasom autoputa, pa se preko novoizgrađenog nadvožnjaka ili podvožnjaka isti povezuju sa obje strane autoputa ili radi obezbjeđenja pristupa nepokretnostima na koje je izgradnja autoputa uticala, a koje su prije izgradnje imale obezbijeđen pristup.


,,Zavisno od puta koji se ukida, novi lokalni putevi se izvode kao asfaltni ili makadamski. Popravak ili sanacija lokalnih puteva se radi na lokalnim putevima koje izvođač tokom izgradnje autoputa koristi za transport materijala, te je njegova obaveza da iste vrati u prvobitno stanje'', precizirao je ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Ćorić.


Na autoputu „9. januar“, dionica Prnjavor – Doboj, ugovoreni su radovi na izgradnji ili sanaciji 22,6 kilometara novih lokalnih puteva na teritoriji Prnjavora, Dervente i Doboja. Ukupno ugovorena vrijednost radova iznosi oko 3,2 miliona evra.


Na dionici Banjaluka – Prnjavor ugovoreni su radovi na izgradnji 23,7 kilometara novih lokalnih puteva na teritoriji Prnjavora i Laktaša. Ukupno ugovorena vrednost radova iznosi nešto više od 4,8 miliona evra. Radovi su obuhvaćeni osnovnim ugovorom sa izvođačem radova na izgradnji autoputa.


SANACIJA

Osim navedenog, uz novoizgrađene lokalne puteve predviđene planskom i tehničkom dokumentacijom, na zahtjev lokalnih zajednica, na obje dionice auto-puta Banjaluka – Prnjavor urađena je i sanacija/rehabilitacija lokalne putne mreže, i to: na dionici Prnjavor – Doboj, u vrijednosti od gotovo tri miliona evra, i na dionici Banjaluka – Prnjavor, u vrijednosti od 4,8 miliona evra.

bottom of page