top of page

Anketa za građane Banjaluke

Naš portal sprovodi malo istraživanje. Anketa je kratka i anonimna. Dobijeni podaci koristiće se isključivo u svrhu informisanja. Ukoliko želite da učestvujete kliknite na:

ANKETAbottom of page