top of page

Analogni RTG aparat stigao u Dom zdravlja "dr Dragan Vojvodić" Ribnik

Danas je u Domu zdravlja "dr Dragan Vojvodić" Ribnik ozvaničen značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite ovog područja. Direktori Doma zdravlja "Banja Luka" iz Banja Luke i Doma zdravlja "dr Dragan Vojvodić" iz Ribnika potpisali su sporazum o donaciji analognog RTG aparata ribničkoj zdravstvenoj ustanovi.Prema izjavi Nevene Todorović, direktorice Doma zdravlja "Banja Luka", digitalizacija njihove radiološke službe omogućila je stvaranje uslova za donaciju RTG aparata nekom od Domova zdravlja. Odluka je donesena uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a aparat će biti dodijeljen Domu zdravlja u Ribniku. Novi analogni rentgen aparat predstavlja unapređenje u odnosu na prethodni koji se koristio u Ribniku.


Direktorka Todorović istakla je da će ova donacija imati značajan uticaj na sve stanovnike opštine Ribnik, kao i na one iz okolnih opština koji koriste zdravstvene usluge u Ribniku.Nikola Janković, direktor Doma zdravlja "dr Dragan Vojvodić", izrazio je zahvalnost za donaciju i istakao da će ona značiti mnogo za stanovnike Ribnika, ali i za medicinsko osoblje koje će sada brže i efikasnije moći da obavlja dijagnostičke procedure.


Pored ove donacije, u planu ribničkog Doma zdravlja su digitalizacija RTG aparata, nabavka sanitetskog vozila i novog kombija za dijalizu. Janković je takođe naglasio da je potrebna obnova fasade i vanjske stolarije, te su za to već podneseni zahtjevi nadležnim institucijama.


Ova donacija predstavlja korak naprijed u unapređenju zdravstvene zaštite u Ribniku i okolnim područjima, obezbjeđujući bolje uslove za dijagnostiku i liječenje građana.


bottom of page