top of page

Amidžić: Srpskoj više novca

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je Upravni odbor UIO BiH danas usvojio odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa za period juli-septembar kojim se omogućava za jedan odsto veći priliv sredstava u budžet Republike Srpske."Usvojena odluka o prvom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele indirektnih poreza sa jedinstvenog računa UIO za ovu godinu kojom je predviđen za 14,5 miliona KM veći priliv sredstava u budžet Srpske", rekao je Amidžić.


Prije početka redovne sjednice održana je konstitutivna sjednica Upravnog odbora UIO.

bottom of page