Amidžić: Platani u centru grada nisu se smjeli posjeći

Platani u centru grada, bez obzira kako je projektom bilo predviđeno, nisu se smjeli posjeći, rekao je Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.Rekao je da se ta drveća nalaze tu pedeset godina.


“Trebalo je možda raditi, da se paralelo posada novo drveće gdje bi i rastao taj novi drvored i onda u datom momentu, kad oni vise ne bi mogli da žive, tada njih posjeći Ali uraditi ovo na ovakav način…mislim da je bitnije mišljenje građana koji se ozbiljno protive tome na koji način je Gradska uprava postupila u tom konkretnom slučaju”,


Amidžić je rekao da si građani mišljenja da je sječa platana na šetalištu bila ozbiljna greška.