Advokat: Gajić nije kriv, imam dokaze koji osporavaju navode tužilaštva

Direktor dobojske Bolnice "Sveti apostol Luka" Mladen Gajić nije kriv i nema osnova da mu se odredi mjera pritvora, rekao je njegov advokat Siniša Mikić, koji kaže da ima materijalne dokaze koji osporavaju navode tužilaštva da je njegov branjenik zloupotrijebio službeni položaj u postupcima javne nabavke medicinske opreme za vrijeme panedmije virusa korona.Mikić je na konferenciji za novinare rekao da je tek danas primio rješenje o određivanju pritvora Gajiću na koje će uložiti žalbu, uz zahtjev za ukidanje pritvora.

On je naveo da se Gajiću stavlja na teret krivično djelo zloupotrebe službenog položaja po tri tačke - da je povrijedio pravilnik o nabavci, zakon o javnim nabavkama i da je propustio da izvrši nadzor nad prijemom robe.


Mikić je istakao da je činjenica da su u postupku javne nabavke učestvovala Bolnica i Dom za starija lica Doboj i da to nisu mogla bez javne objave, ali osporava da je riječ o krivičnom djelu i da se, ako se utvrdi eventualni propust, može teretiti samo za prekršaj, što je i definisano u članu 116 Zakona o javnim nabavkama.


On osporava navode tužilaštva da je Gajić povrijedio član 28 Zakona o javnim nabavkama, odnosno da je ponuđač nekvalifikovano lice.


"Sve vrijeme kroz medije, a i samo tužilaštvo forsira da je nabavku izvršila turistička agencija `Travel for fan` i tačno je da je turistička agencija učestvovala u nabavci kao dio konzorcijuma, zajedno sa preduzećem `Promeding` iz Laktaša koja ima dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva od 16. avgusta 2019. godine u kojoj je legitimisano kao nosilac dozvole zajedno sa `Trevel for fan` kao turističkom agencijom", rekao je Mikić.


On je na uvid medijima predočio ugovor o formiranju konzorcijuma sa tačno definisanim obavezama "Trevel for fan" i "Promeding", a prema kojem je "Trevel for fan" označen kao nosilac konzorcijuma zbog čega je ugovor i potpisan sa njim i od nje preuzeta medicinska oprema.


"`Trevel for fan` se legitimisao kao dio konzorcija koji će organizovati prevoz letom iz Kine, i taj dio je bio poznat direktoru (Mladenu Gajiću)", naveo je Mikić, tvrdeći da se ne radi o nekvalifikovanom ponuđaču s obzirom da konzorcijum posjeduju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva.


Mikić osporava navode tužilaštva da je Gajić propustio da izvrši nadzor nad prijemom robe u bolnicu, što argumentuje činjenicom da je Bolnica organizovana po ISO standardu prema kojem svako odjeljenje ima svoju komisiju koja je zadužena za prijem robe.


"Direktor ne može biti odgovoran za nešto što je obaviješten u skladu sa dokumentacijom i procedurom bolnice", kaže Mikić.


Kada je u pitanju zahtjev tužilaštva da se Gajiću odredi pritvor po osnovu mogućnosti uticaja na svjedoke, Mikić smatra da, s obzirom da je riječ o pet lica koji su članovi komisije za prijem robe, da su dovoljna dva dana da se ta lica i saslušaju i najavio da će kod tužilaštva i insistirati na tome.


Direktor dobojske Bolnice "Sveti apostol Luka" Mladen Gajić uhapšen je 6. oktobra zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u postupcima javne nabavke medicinske opreme za vrijeme panedmije virusa korona.


Dva dana kasnije, Okružni sud Banjaluka odredio mu je pritvor, a osumnjičenom je stavljeno na teret krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja.